proktor, kum konisi, plaka yükleme, inklinometre, kazık yükleme  
 
     
                                       ATTERBERG LİMİTLERİ - KIVAM LİMİTLERİ

Killerin su ile teması sırasında gösterdiği halleri kapsar.Kullanılan standartlar:
TS 1900-1 ve ASTM D-4318a)LİKİT LİMİT TAYİNİ

Deney sırasında elde edilen darbe sayısı ve buna karşılık gelen su muhtevası değerlerinden akış eğrisi elde edilir.Akış eğrisinde darbe sayısını logaritmik olarak apsiste, su muhtevası aritmetik olarak ordinatta gösterilir. Akış eğrisinde 25 darbeye karşı gelen su muhtevası değeri o zeminin "likit limit" değeridir.


                                                                                 

 

 

 

b)PLASTİK LİMİT TAYİNİ

Bu deney, zeminin henüz plâstik kıvamda bulunduğu, en düşük su muhtevasının ölçülmesi ile ilgilidir.

                                                                                      

 

 

 

c)PLASTİSİTE İNDİSİ

Likit limit değerinin  plastik limit değerinden farkıdır.

                                                                 

d)BÜZÜLME LİMİTİ TAYİNİ

Tek eksenli büzülmenin tayini: Bu deney, zeminin tek eksenli (doğrusal) büzülme oranının tayini ile ilgilidir.

Hacimsel büzülmenin tayini

                                      
                                 

                                                 

 

                                         ARTER MÜHENDİSLİK
                                              Makina İnşaat San. ve TİC. LTD. ŞTİ..