proktor, kum konisi, plaka yükleme, inklinometre, kazık yükleme  
 
     
                                 AGREGADA DANE BOYU BÜYÜKLÜĞÜ DAĞILIMI TAYİNİ
                                                     GRADASYON LİMİTLERİ
 

Deney, malzemenin bir seri eleme işlemi yardımıyla azalan büyüklüğe sahip farklı tane boyutları halinde büyüklüğü ve eleklerin sayısı, talep edilen hassasiyet derecesine ve numunenin cinsine uygun olarak seçilir. Farklı elekler üzerinde kalan tanelerin kütlesi, malzemenin ilk kütlesi ile ilişkilidir. Her bir eleğe geçen kümülatif yüzdeler sayısal formda ve istendiğinde grafik olarak teslim edilir.

Kullanılan standartlar: TS EN 933-1 ve ASTM C-136                                   Tane Boyu Dağılımı                        Gradasyon Limitleri
   
 

                                         ARTER MÜHENDİSLİK
                                              Makina İnşaat San. ve TİC. LTD. ŞTİ..