proktor, kum konisi, plaka yükleme, inklinometre, kazık yükleme  
 
     
           AGREGALARDA KİL TOPRAKLARI ve ERİYEBİLİR PARÇACIKLARIN TAYİNİ


Bu deney, agrega içindeki kil topakları oranın tayini için uygulanmaktadır.

Kullanılan standartlar: ASTM C-142                     Kil Topakları ve Eriyebilir Parçacıklar Tayini                      Kil Topakları ve Eriyebilir Parçacıklar Tayini
   
 

                                         ARTER MÜHENDİSLİK
                                              Makina İnşaat San. ve TİC. LTD. ŞTİ..