proktor, kum konisi, plaka yükleme, inklinometre, kazık yükleme  
 
     
                                                      KALİTE ve ÇEVRE POLİTİKAMIZ


 • Profesyonel ekip çalışmasıyla teknolojik gelişmeleri takip etmek,

 • Müşteri memnuniyetini zirveye çıkartmak, her yönden güvenilir bir firma olmak,

 • Kaynaklarımızın etkin kullanımı ve geliştirilmesi ile küresel pazarda söz sahibi olmak,

 • Tüm faaliyetlerimizde ekolojik dengeye zarar vermemek,

 • İlgili taraflarda çevre bilincinin gelişmesi için çalışmalarda bulunmak,

 • Atıkların kaynağında en aza indirilmesini, mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini, değerlendirilmeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak,

 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,

 • Çevreye zarar verebilecek olumsuz etkileri önlemek, kaza ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamak,

 • Çevre boyutları ile ilgili tehlikeleri hassasiyetle izlemek, bunları en aza indirmek için gereken çabayı göstermek,

 • Yüksek kalite standartlarımız ile aranılan ve tercih edilen bir kuruluş olmak,

 • Entegre yönetim sistem standartlarının uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

 • Üstlendiğimiz projeleri zamanından önce eksiksiz tamamlamak,

 • Yeni gelişmelere öncülük etmek,

 • Kalite ve maliyet açısından rekabetçi olmak,

 • Çalışanlara değer vermek paylaşımcı ve katılımcı olmak,

 • Eleştirilere açık, araştırmacı ve takipçi olmak,

 • Her zaman, her koşulda, her konuda başarı peşinde koşmak ve bundan mutlu olmak,

 • Doğayı ve çalışanı korumak,

 • Entegre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmek,

 • Yasal yükümlülüklere, yürürlükteki çevre mevzuatlarına, üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak,

 • Bütün yasalara ve Arter Mühendislik ilkelerine uygun olarak, müşteri talebini aşan bir performans ile çalışmak. 

  

 

                                         ARTER MÜHENDİSLİK
                                              Makina İnşaat San. ve TİC. LTD. ŞTİ..