proktor, kum konisi, plaka yükleme, inklinometre, kazık yükleme  
 
     
                                    KAYADA POISSON ORANI ve ELASTİSİTE MODÜLÜ

 

Elastisite modülü için; Hooke yasası sınırları içerisinde, uygulanan doğrusal gerilme ile bu gerilmenin oluşturduğu gerinme arasında bir oran vardır. Elastisite modülü, malzemenin dayanımının (mukavemetinin) ölçüsüdür.
 
Poisson oranı için; Kaya kütlesine tek yönlü bir gerilme etkidiğinde boyunda ve eninde bir değişim meydana gelecektir . Enine gerinmenin boyuna gerinmeye oranı da Poisson oranı olarak tanımlanır.

Laboratuvarımızda Elastisite modülü ve  Poisson oranı ölçümleri için gerilim pulu (strain guage) kullanılmaktadır.


 
 
 

                                         ARTER MÜHENDİSLİK
                                              Makina İnşaat San. ve TİC. LTD. ŞTİ..