proktor, kum konisi, plaka yükleme, inklinometre, kazık yükleme  
 
     
                            KUM KONİSİ YÖNTEMİYLE SIKIŞMA KONTROLÜ DENEYİ
 

Kompaksiyon sonrası zeminin öngörülen değerlere uygun olarak sıkıştırılıp sıkıştırılamadığını yoğunluk ölçümü ve kuru birim hacim ağırlığın belirlenmesi ile yerinde kontrolü amacına dayanır.

Kullanılan standartlar: TS 1900-1 ve ASTM D-1556
 
 
 

                                         ARTER MÜHENDİSLİK
                                              Makina İnşaat San. ve TİC. LTD. ŞTİ..