proktor, kum konisi, plaka yükleme, inklinometre, kazık yükleme  
 
     
                                         TANE ŞEKLİNİN TAYİNİ - ŞEKİL İNDİSİ
 

Bu standard, iri agregaların şekil indisi tayini için bir metodu kapsar. Hafif agregalar da dahil olmak üzere tabii ve suni agregalara uygulanır. Bu deney metodu, Di ? 63 mm ve di ? 4 mm olmak üzere, di/Di tane büyüklüğü aralıklarına uygulanır.


                                                             Kullanılan standartlar:
TS EN 933 - 4                                                                           
   
 

                                         ARTER MÜHENDİSLİK
                                              Makina İnşaat San. ve TİC. LTD. ŞTİ..